Nền kinh tế khó khăn do dịch bệnh đang dần khiến cho nguồn cung nhà ở ngày càng giảm, đặc biệt là tại các thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù vậy, mục tiêu có riêng cho mình một căn nhà vẫn được phần lớn người trẻ tại…